SKAFOR-installatør

SKAFOR er en organisation under forsikringsselskaberne, (Skadeforsikringsudvalget i "Forsikring & Pension" som varetager koordinering af skadeforebyggende aktiviteter, klassificeringer af sikringsforanstaltninger samt inspektioner af sikringsanlæg.
 
SKAFOR forlanger bl.a. at der udfyldes specifikation for alle SKAFOR-installationer, at servicebesøgene overholdes og at alle medarbejdere hos alarmleverandøren har ren straffeattest.
 
Derfor er SKAFOR-godkendelsen din garanti ved valget af leverandør. SKAFOR betyder troværdighed og høj kvalitet.
 
Sikringsklassen inddeles i 4 trin, henholdsvis rød, blå, grøn og gul, hvoraf rød er den højeste.
 
SKAFOR rød sikringsklasse
 
- er en SKAFOR-klassificeret sikringsenhed, der udviser så stor modstand mod indbrudsforsøg, at den kan antages at være sikker  ved gennembrydning-/oplukningsforsøg.
 

SKAFOR blå sikringsklasse

 
- er en SKAFOR-klassificeret sikringsenhed, der udviser så stor modstand mod indbrudsforsøg, at den kan antages at have en standsende effekt ved gennembrydning-/oplukningsforsøg.
 

SKAFOR grøn sikringsklasse

 
- er en SKAFOR-klassificeret sikringsenhed, der udviser så stor modstand mod indbrudsforsøg, at den kan antages at være hindrende ved gennembrydning-/oplukningsforsøg.
 

SKAFOR gul sikringsklasse

 
- er en SKAFOR - klassificeret sikringsenhed, der udviser en vis modstand mod indbrudsforsøg og derfor kan antages at have en hæmmende effekt ved gennembrydning-/oplukningsforsøg.