Garanti på thermoruder

Garantier
 
Hvorfor en GS garanti?
Som den eneste termorudegaranti på det danske marked er GS garantien forsikringsbaseret og administreret gennem Glasindustriens sekretariat. Det betyder, at du som forbruger altid har et sted, hvor du kan henvende dig vedr. reklamationer. Ingen andre termorudegarantier kan tilbyde dig dette.
 
Du skylder dig selv, at sikre at dine ruder bærer GS garantimærket.
 
Dette afsnit indeholder dokumenter som anvendes i forbindelse med eventuelle reklamationer.
 
Garantiordningen
Termoruder fra Glasindustriens medlemmer er omfattet af en garantiordning, der i 5 år sikrer forbrugerne, at de leverede termoruder er fri for dug mellem glaslagene. I tilfælde af producentens konkurs før garantiperiodens udløb overtager Glasindustrien reklamations behandlingen og sørger for levering og udskiftning af erstatningsruder.
 
Glasindustriens Garantiordning er opbygget som en forsikringsordning, hvor Glasindustrien hos et anerkendt forsikringsselskab har tegnet en produktgaranti forsikring med en dæknings sum på 5 millioner kroner.

Monteringsanvisningen
Monteringsanvisning fastlægger de krav, som stilles ved montering af termoruder for at sikre rudernes funktion og holdbarhed på bedst mulig måde. Monteringsanvisningen gælder alene for termoruder, der monteres i lodrette bygningselementer.

Retningslinier for visuel kvalitet
En termorude er produktet af en omfattende industriel proces, der udføres med størst mulig omhu. Små ridser, blære eller smudspartikler kan alligevel forekomme indvendigt i termoruden eller i glasset.
 
For godkendte reklamationer baseret på nedennævnte specifikationer påtager fabrikanten sig vederlagsfri levering af erstatningsruder indtil 1 år efter levering. Køberen er ikke berettiget til at få dækket udskiftningsomkostninger på montage af ruder som på leveringstidspunktet er behæftet med synlige fejl.