Information -Thermoruder

Spørgsmål og svarvedrørende Termoruder.
 
Der opstår i det daglige mange spørgsmål om termoruders funktioner og om situationer som opstår i forbindelse med termoruder. Mange af disse opfattes af brugeren som fejl, men har sædvanligvis en ganske enkel forklaring. Vi har her givet korte svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål.
 
Dug indvendig
 
Det kan forekomme, at termoruder dugger på den side, der vender ind mod rummet. Dette kan skyldes for høj luftfugtighed eller en dårlig isolerende rude, eller- hvis det drejer sig om et uopvarmet rum - bør der sættes varme på, til duggen forsvinder. Energiruder giver en højere indvendig overflade temperatur og minimeret dugdannelse.
 
Dug mellem glassene
 
Sidder duggen mellem glassene i en termorude som en grålig film (oftest på den øverste tredjedel), er termoruden punkteret og skal udskiftes. Ikke fordi isoleringsværdien forringes, men fordi udsynet forstyrres. Punkterede/utætte termoruder falder ind under 5 års garantien.
 
Udvendig dug
 
Energiruder har på grund af deres gode isoleringsevner en lavere temperatur på det udvendige glas. Det kan forårsage, at denne rudetype ved særlige vejrforhold kan dugge på ydersiden.
 
Urenheder/Ridser/Snavs
 
Glas er et naturprodukt, bestående af bl.a. sand, soda og kalk. Selv om råmaterialerne renses meget omhyggeligt, kan det ikke undgås, at der i enkelte tilfælde vil kunne forekomme små urenheder i glasset.
 
En færdig termorude er resultatet af en omfattende industriel proces, der udføres med meget stor omhu. Alligevel kan det - trods påpasseligheden - ske, at der i produktionen opstår små ridser i glasset på den indvendige side af termoruden - eller at der sidder smudspartikler.Ved reklamationer over disse 3 former for urenheder vurderer en fagmand, ud fra "Retningslinier for vurdering af termoruders visuelle kvalitet" (August 1998)"
 
Newtonringe
 
Newton-ringe er den ene af to specielle farveeffekter, der kan optræde i termoruder, der er fremstillet af floatglas, og viser sig som regnbuefarvede ringe. Årsagen er, at termoruden er leveret med så stort et undertryk, at de to indvendige glasflader rører - eller næsten rører - hinanden.
 
Forekomsten af Newton-ringe skyldes en fabrikationsfejl, og en termorude med denne fejl er reklamationsberettiget.Der kan dog foretages en justering, idet termoruden kan trykudlignes. Dette skal dog udføres af fabrikanten eller af et firma, udpeget af fabrikanten.
 
Rudens holdbarhed forringes ikke ved justeringen, og den vil fortsat være omfattet af GS´s garantiordning.Brewsterstriber
 
Brewster-striber viser sig som uregelmæssige, regnbuefarvede aftegninger. De er vanskelige at få øje på og ses i almindelighed kun i refleksion. Det er karakteristisk, at striberne vandrer, når der trykkes let på ruden.Fænomenet forekommer i ruder, fremstillet af float-glas og skyldes denne glastypes meget store planhed. Ujævnhederne er så små, at de ligger nede i samme størrelsesorden som lysets bølgelængde (0,00038 - 0,00078 mm) og vil forårsage, at dagslyset spaltes i spektralfarverne blå, rød og grøn.Forekomsten af Brewster-striber er ikke reklamationsberettiget, da de normalt ikke forstyrrer udsynet gennem ruden.
 
Termiske (varme) spændinger
 
Ved vindues-konstruktionen og monteringen af termoruderne i rammerne er der taget hensyn til, at glasset arbejder som en naturlig følge af temperatursvingninger.
 
Hvis termoruden udsættes for uensartede varmepåvirkninger, kan det forekomme, at der forårsager termiske spændinger i glasset. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis ruden udsættes for slagskygger, eller der klæbes (specielt mørkfarvede) streamers, plakater eller skilte på ruden - eller hvis ruden males helt eller delvis - eller hvis der påklæbes plastfilm/solfiltre.Termoruden kan absorbere så meget solenergi, at spændinger får glasset til at revne i et meget karakteristisk brud. Det samme kan ske, hvis der placeres varmereflekterende materialer tæt op ad ruden, eller udluftning forhindres, da dette kan medføre uens opvarmning af ruden.
 
Termoruder med almindeligt glas, men især termoruder med, solafskærmende belægning eller gennemfarvet glas, kan under bestemte forhold blive påvirket af så store temperaturforskelle, at det forårsager termiske spændinger. Det er f.eks. tilfældet, hvis de udsættes for slagskygger. Ved sådanne konstruktioner skal der anvendes hærdet glas i termoruden.
 
Skader, der er opstået på grund af disse forhold, er ikke omfattet af garantien.Mekaniske/kemiske påvirkninger
 
Alle former for efterbearbejdning: slibning, sandblæsning eller påmaling af motiver, navneskilte eller lignende svækker glassets overflade.Dette kan medføre brud af glasset, sådanne skader er ikke reklamationsberettigede. Hvis der ønskes påført motiver eller lignende på termorudens overflade, skal arbejdet udføres i samarbejde med termorudeproducenten.Rudens kantforsegling kan beskadiges af kemiske faktorer eller påvirkninger. Silikone må under ingen omstændigheder komme i kontakt med termorudens kantforsegling. Man bør derfor være særlig opmærksom på forholdene omkring montage - f.eks. i svømmehaller, kemiske industrier el. lign.
 
Rengøring
 
Den første rengøring efter byggeriets afslutning skal altid udføres med rigelige mængder vand for at undgå ridser, forårsaget af f.eks. støv, sand og mørtel.
 
Den normale vinduespudsning udføres nemmest med klud eller børste og gummiskraber. Vask af med koldt vand tilsat en teskefuld salmiakspiritus eller lignende pr. liter vand og træk af med gummiskraber eller en tør klud.Den udvendige afvaskning bør også omfatte karm og ramme.
 
Hvis forholdene under den normale vinduespudsning ikke tillader, at der spildes vand, eller hvis glasfladerne er meget små, kan glasset rengøres med et almindeligt vinduespolermiddel, mens karm og ramme aftørres med en klud, opvredet i vand tilsat rengøringsmiddel.Rudemærkater på nye ruder fjernes ved at opbløde dem i vand. Rester fra rudemærkater eller andre mærker fjernes eventuelt med nænsom anvendelse af Keramikerens.