Se hvad du tjener på lavenergiglas

Tjen guld og spar masser af grønne skove....!
 
Energiberegningsmodellen udregner din energibesparelse ved brug af EnergiRuder i forhold til almindelige termoruder.
Besparelsen er beregnet på grundlag af et referencehus. Dvs. et typisk hus fra 60'erne og 70'erne med store, ubrudte glasarealer. Dine egne forhold vil sandsynligvis variere fra referencehuset, som danner grundlag for energimærkningsordningen. Udregningen er derfor ikke præcis, men giver dig helt klart et indtryk af hvilke besparelsesmuligheder, der eksisterer.
Hvis dit hus er fra før 1950, er det muligt, at du er bedst tjent med en forsatsløsning. Kontakt din lokale glarmester eller håndværker for yderligere information.
Udfyld felterne herunder og se, hvad du sparer. Det er vigtigt, at du udfører beregningen på grundlag af husets totale glasareal, også selv om du renoverer ruder/vinduer af flere gange.